Templat ini diambil dari PPKI (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah) IPB tahun 2013 (http://ppki.ipb.ac.id/)

Cover PPKI 2013

Cover PPKI 2013

Templat penulisan SKRIPSI

Templat penulisan TESIS dan DISERTASI